Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotčená osoba společnosti MH-CARS , se sídlem , IČ:07579900, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v v Hradci Králové, spisovou značkou: C 42661 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefonní číslo

Jméno, příjmení, název společnosti, adresa, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem vyřízení nezávazné poptávky. Tyto údaje budou správcem a provozovatelem zpracovány po dobu 1 roku. <úp>

Zpracování osobních údajů
Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotčená osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například ... zasláním emailu na gdpr(zavinac)mh-cars.cz nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje společnosti

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé, které Vám zasšleme na vyžádání. Případně další poskytovatelé nebo dodavatelé webových systémů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Práva na opravu, zapomenutí a přístup k osobním údajům dotčené osoby
Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.